The Game Box

Het huisreglement

Alle bezoekers van The Game Box worden geacht zich te houden aan dit huisreglement en dienen in alle gevallen de instructies van de medewerkers op te volgen.

Bij onenigheid over het functioneren van een automaat, raadplegen wij de technisch uitleesbare data in de automaat. De uitkomst hiervan is te allen tijde leidend.

Functioneert een automaat niet naar behoren, dan zetten wij de credits terug op uw playcard.

Poging tot fraude herkent ons systeem onmiddelijk. Fraude wordt te allen tijde bij de politie aangegeven.

Onze locatie is voorzien van een stil alarm, direct in verbinding staande met de politie.

Het geldmanagementsysteem van onze locatie is volledig gesloten, overvallen en/of inbraken zijn daarom zinloos.

Van dure prijzen zijn enkel de dozen in de locatie aanwezig. Deze kunnen dan ook enkel op bestelling worden uitgegeven. Houd dus rekening met een wachttijd alvorens u de prijs in ontvangst kunt nemen!

Wij attenderen u op ons 24/7 cameratoezicht. Beelden worden opgenomen en indien noodzakelijk gebruikt als bewijsmateriaal. Bij het betreden van deze locatie geeft u hiervoor toestemming.

Gezichtsbedekking is, omwille van de veiligheid, niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om binnen The Game Box te roken en/of eigen drank en/of etenswaren te nuttigen.

The Game Box houdt zich te allen tijde het recht voor om personen c.q. groepen die overlast veroorzaken de toegang te weigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw privé-eigendommen, zoals uw playcard.

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor minderjarige bezoekers,  deze dienen dan ook te worden begeleid door een volwassen persoon.

Zowel het speelsaldo als het ticketsaldo op de playcards heeft een geldigheidsduur van 12 maanden gerekend vanaf de datum van het laatste gebruik.

Uw speelsaldo alsook uw ticketsaldo wordt  in geen enkel geval uitgekeerd in contant geld.

Defecte prijzen kunnen binnen gestelde termijnen geretourneerd worden aan de balie. Raadpleeg hiervoor onze Garantievoorwaaden.

Heeft u klachten of gaat u niet tevreden de deur uit? Neem graag contact op met het management via info@thegamebox.nl en ga niet in discussie met onze medewerkers. Wij zoeken altijd naar een gepaste oplossing!